Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Χορήγηση προσωρινής διαταγής σε τρεις υποθέσεις που χειρίστηκε η δικηγόρος , με την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010,  με περιεχόμενο να απέχουν οι πιστωτές από κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης , μέχρι την έκδοση απόφασης επί των κρινόμενων αιτήσεων.
Στην πράξη αυτό σημαίνει οτι τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν κινδυνεύουν μέχρι να εκδικασθεί και εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεώς του από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, καθιστώντας άνευ αντικειμένου τυχόν κοινοποιηθείσες διαταγές πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση , κατασχέσεις κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου