Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

     Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες που προσφεύγουν στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, σε περίπτωση που εκκρεμούν σε βάρος τους καταγγελίες ή διαταγές πληρωμής.
   
      Πρωταρχικό ρόλο προκειμένου να αποφασισθεί ποιά διαδικασία θα  εφαρμοσθεί, επιτελεί ο χρόνος καταγγελίας της σύμβασης ή της έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αν δηλαδή κατά το χρόνο που ο οφειλέτης καταθέσει την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 , ήδη έχουν εκδοθεί σε βάρος του διαταγές πληρωμής , τότε θα πρέπει παράλληλα να ασκήσει και την αίτηση αναστολής του άρθρου 6§1 του ίδίου νόμου. Με τη συγκεκριμένη αίτηση αναστολής, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ο οφειλέτης θα επιτύχει την ανατολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση τελεσιδίκου απόφασης επί της αιτήσεώς του.
    
       Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο, δεν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αλλά μόνο έχει κατάγγελθεί η σύμβαση από την πιστώτρια Τράπεζα ή έχει σταλεί προειδοποιητική επιστολή για επιγενόμενη καταγγελία, τότε ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει τη χορήγηση από το Δικαστήριο Προσωρινής Διαταγής έτσι  ώστε να προφυλάξει τα έννομα συμφέροντά τους από μελλοντικές κινήσεις των πιστωτών του που θα αποσκοπούν στην εκποίηση της περιουσίας του. Το περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής, η οποία συγκοινοποιείται με την αίτηση στους πιστωτές προκειμένου να λάβουν γνώση, έχει ως εξής :
    ΑΡΙΘΜΟΣ : ........
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
(Ν.3869/2010)

... ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ....., ..........
      Αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ καθώς και όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων.
       Χορηγούμε προσωρινή διαταγή επί της αιτήσεως του άρθρου 4 Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα αναστέλλει κάθε καταδιωκτικό μέτρο κατά τους αιτούντος και κα΄θε πράξη εκτέλεσης κατά της τυχόν κινητής και ακίνητης περιουσίας του μέχρι την ημέρα έκδοσης απόφασης .
                                                                                                       .... ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

     Στην περίπτωση δε, που καταγγελθεί η σύμβαση και εκδοθεί διαταγή πληρωμής , σε χρονικό διάστημα που ο οφειλέτης έχει ήδη ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και εκκρεμεί η συζήτηση ή η έκδοση απόφασης , τότε δύναται να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και αίτηση αναστολής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 632 ΚΠολΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου