Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης ποινής λόγω υπέρμετρης και ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση στον ίδιο και στην οικογένειά του - 139/2015 Τριμ. Εφετείο Κακ/των Θράκης Β' Βαθμού

  Με την παρατιθέμενη  απόφαση που χειρίστηκε το γραφείο μας , χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατ' άρθρο 497 ΚΠΔ , στην εκτέλεση της απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (Μον. Εφ. Κακουργημάτων) , με την οποία είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής επειδή εκτιμήθηκε ότι από την εκτέλεση της απόφασης θα υποστεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος αλλά και η οικογένειά του ανεπανόρθωτη βλάβη , όπως ειδικότερα αιτιολογείται στο σκεπτικό της απόφασης ,

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός 139/2015
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 Β' Βαθμού Δικάσιμος της    
    5ης Νοεμβρίου 2015

Σύνθεση Δικαστηρίου
Αιτών
Αντικείμενο
Γ.Σ.
Προεδρεύουσα Εφέτης (λόγω κωλύματος των Προέδρων και των*αρχαιοτέρων Εφετών)
Ε.Τ.
Εφέτης
Μ.Κ.
Εφέτης
Γ. Κ.
Αντεισαγγελέας Εφετών (λόγω κωλύματος του Εισαγγελέα Εφετών)
Ε.Α.
Γραμματέας, Δικαστική υπάλληλος.
Ε. Δ. του …..και της
……., γεννημένος το έτος 1993 στην Αλεξανδρούπολη,
κάτοικος …….Αλεξανδρούπολης και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής

ΠΑΡΩΝ
Αίτηση  αναστολής της ποινής της υπ'  αριθμ. 493/2-12-2014 αποφάσεως            του Μονομελούς    Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατά την σημερινή, δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του αιτούντος, ο οποίος, εμφανισθείς και ερωτηθείς (από την Πρόεδρο), απάντησε ότι ονομάζεται, όπως αναφέρεται ανωτέρω και δήλωσε ότι έχει συνήγορο υπερασπίσεως του τη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Ιουλία Μυλωνά, η οποία αποδέχθηκε τον διορισμό της.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, εξέθεσε ότι εισάγεται προς εκδίκαση η, από 6-10-2015, αίτηση του αιτούντος περί αναστολής εκτελέσεως της ποινής, που του επεβλήθη με την υπ' αριθμ. 493/2-12-2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.
Η συνήγορος του αιτούντος, λαβούσα τον λόγο, ζήτησε την εξέταση του προτεινόμενου απ' αυτήν μάρτυρα, ……. του …….., κατοίκου ……. Νομού Έβρου.
-Κατόπιν προσήλθε ο μάρτυρας του αιτούντος, ο οποίος, ερωτηθείς σχετικά απάντησε ότι ονομάζεται ……………. του …………. και της ………, γεννήθηκε το έτος 1965 και κατοικεί στην ……. Νομού Έβρου, εργάτης, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, πατέρας του αιτούντος. Στην συνέχεια ο μάρτυρας ερωτηθείς δήλωσε ότι επιθυμεί να δώσει θρησκευτικό όρκο και, αφού ορκίσθηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο κατά το άρθρο 218 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ, κατέθεσε τα εξής: «Είμαι ο πατέρας του κατηγορουμένου. Σας παρακαλώ να τον βγάλετε από τη φυλακή γιατί …………………………………………………………………………………………….»
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος ανέγνωσε στο ακροατήριο: 1) την υπ' αριθμ. 493/2-12-2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης και 2) την, από 19-1-2015, έφεση του αιτούντος.
Για την ανάγνωση όλων των ανωτέρω εγγράφων δεν προβλήθηκε αντίρρηση από οιονδήποτε.
Στη συνέχεια ο αιτών, προσκληθείς από την Πρόεδρο, είπε: «Θέλω να βγω να πάω να βοηθήσω την οικογένεια μου. Θέλω να συνεχίσω το σχολείο μου. Δεν γνώριζα τις συνέπειες της πράξης που έκανα. Εγώ συμμετείχα μόνο σε τρεις κλοπές. Είμαι 22 ετών.»
Ακολούθως, ο Εισαγγελέας έλαβε τον λόγο και πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση, να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στον αιτούντα με την υπ' αριθμ. 493/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσης κατ' αυτής εφέσεως, υπό τους όρους: α) της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα και β) της εμφάνισης του δύο φορές κάθε μήνα στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και γ) της καταβολής χρηματικής εγγυήσεως πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
Κατόπιν, έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο η συνήγορος του αιτούντος, η οποία ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως του εντολέα της.
Το ίδιο ζήτησε και ο αιτών, ο οποίος έλαβε τελευταίος το λόγο.
Στη συνέχεια το Δικαστήριο, σε μυστική διάσκεψη, με την παρουσία της Γραμματέα, κατάρτισε και η προεδρεύουσα Εφέτης δημοσίευσε αμέσως στο ακροατήριο την υπ' αριθμ. 139/2015 απόφαση, η οποία είναι η εξής:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 497 παρ. 1, 4, 7 και 8 εδ. α, β' ΚΠΔ, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α' 218/23.12.2010): «1. Ανασταλτικό αποτέλεσμα έχει μόνο η έφεση που ασκείται παραδεκτά και όχι η προθεσμία για την άσκηση της... 4. Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία και εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, αποφασίζει αμέσως μετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση. ... 7. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητική της ελευθερίας και άσκησε έφεση, η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Στον κατηγορούμενο μπορεί να επιβληθούν περιοριστικοίόροι. Εάν η αίτηση απορριφθεί, νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει ένας μήνας από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη. 8. Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα, κατά την παράγραφο 4 του παρόντος, στην έφεση ή απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή εκτελέσεως, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του...».
ΕΠΕΙΔΗ, στην προκειμένη περίπτωση, από την, αναγνωσθείσα, υπ' αριθμ. 493/2-12-2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης προκύπτει ότι ο αιτών καταδικάστηκε για την αξιόποινη πράξη των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών τετελεσμένων και σε απόπειρα που διαπράχθηκαν από δύο και περισσότερους δράστες που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές και ενεργούσαν κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ' εξακολούθηση και του επιβλήθηκε (μεταξύ άλλων) ποινή καθείρξεως εφτά (7) ετών. Με την αυτή, ως άνω, απόφαση το ίδιο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η έφεση που τυχόν θ' ασκήσει ο κατηγορούμενος (τώρα αιτών) κατά της εν λόγω αποφάσεως, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ήδη ο αιτών κρατείται στο Γ.Κ.Κ. Κομοτηνής, όπου εκτίει την ποινή του. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ο κατηγορούμενος (τώρα αιτών) άσκησε εμπροθέσμως την, από 19-1-
2015,  έφεση του, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος αυτού του Δικαστηρίου η 12η-5-
2016.  Εξάλλου, από την, υπό ημεροχρονολογία 14-10-2015, υπηρεσιακή βεβαίωση
της Εισαγγελίας Εφετών Θράκης, που βρίσκεται στην δικογραφία και αναγνώσθηκε,
προκύπτει ότι ο αιτών κατέθεσε την, από 8-6-2015, όμοια αίτηση κατ' άρθρο 497
παρ. 7 ΚΠΔ, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 88/1-9-2015 απόφαση αυτού
του Δικαστηρίου.. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι παραδεκτή και
νόμιμη, στηριζόμενη στις προμνησθείσες διατάξεις, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω
κατ' ουσίαν.
ΕΠΕΙΔΗ, από την κατάθεση του μάρτυρα, τα αναγνωσθέντα ως άνω έγγραφα και από όσα εξέθεσε ο αιτών, αποδείχθηκε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι ο αιτών δεν είχε σκοπό να μην παραστεί στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και να μην υποβληθεί στην εκτέλεση της αποφάσεως του και ότι η άμεση έκτιση της ποινής που του επεβλήθη με την υπ' αριθμ. 493/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο και για την οικογένεια του, δεδομένου ότι μόνο αυτός μπορεί να βοηθήσει τον πατέρα του που εργάζεται περιστασιακά ως εργάτης προκειμένου να συντηρήσει την πολυμελή οικογένεια του, και η μητέρα του δεν εργάζεται λόγω προβλημάτων υγείας. Περαιτέρω, δεδομένου ότι δεν έχει προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες για όμοιες πράξεις το Δικαστήριο κρίνει ότι, αν αφεθεί ελεύθερος, δεν είναι πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Κατόπιν τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. 493/2014 αποφάσεως του     Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης υπό τους όρους που αναφέρονται στο διατακτικό, οι οποίοι, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εξασφαλίζουν την, οποτεδήποτε παράσταση του ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και την υποβολή του στην εκτέλεση της ποινής που ενδεχομένως θα του επιβληθεί.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον ………………….., που γεννήθηκε το έτος 1993 στην Αλεξανδρούπολη, κάτοικο ……..Αλεξανδρούπολης και ήδη κρατούμενο στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση (αυτού) περί αναστολής εκτελέσεως της υπ' αριθμ. 493/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης.
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 493/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσης κατ' αυτής εφέσεως, υπό τους όρους: α) της απαγόρευσης εξόδου του από τη Χώρα, β) της εμφάνισης του το 1° πενθήμερο κάθε μήνα στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του και γ) της καταβολής χρηματικής εγγυήσεως πεντακοσίων (500,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση.
Κομοτηνή, 5 Νοεμβρίου 2015

Η προεδρεύουσα Εφέτης                        Η γραμματέας