Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Απαλλαγή από τα χρέη σε ποσοστό περίπου 90% σε ζευγάρι που προσέφυγε στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Υπερχρεωμένοι οφειλέτες δικαιώθηκαν από το Ειρηνοδικείο Κομοτηνής αφού προσέφυγαν σε αυτό για ρύθμιση των οφειλών τους . Η πιστώτρια τράπεζα στην οποία διατηρούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλών τους δεν απάντησε εμπρόθεσμα (εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης) επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών τους και θεωρήθηκε τεκμαιρόμενη συμφωνία με το δικό τους προτεινόμενο σχέδιο. Παρατίθενται ανωτέρω τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων (10/2012 και 9/2012 Ειρηνοδικείου Κομοτηνής) . Στην πρώτη περίπτωση ο οφειλέτης θα καταβάλει συνολικώς 2.400€ (50€ Χ 48 μήνες) από οφειλές ύψους 25.320,27€ και στην δεύτερη θα καταβάλλει συνολικώς 4.800€ (100€ Χ 48 μήνες) από οφειλές ύψους 49.529,91€.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου