Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

  Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον υφυπουργό εργασίας και τον Υπουργό οικονομικών χορηγείται εφάπαξ επίδομα μητρότητας σε όλες τις ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ, ύψους 200€ για 4 μήνες, το οποίο θεσπίζεται για πρώτη φορά για τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες . Η αίτηση θα υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη εντός 6 μηνών από τον τοκετό.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το δελτίο τύπου του υπουργείου εργασίας.

http://www.ypakp.gr/uploads/docs/7589.pdf

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ειρ. Ξάνθης - Δεκτή προσωρινή διαταγή Ν. 3869/2010 με μοναδική οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 Με την εν λόγω διάταξη έγινε δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής αιτούντος δανειολήπτη, ο οποίος είχε μοναδική οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο λάμβανε μηνιαίως με πάγια εντολή ποσά για την εξόφληση του δανείου από το μισθό του. Η προσωρινή διαταγή στην εν λόγω περίπτωση έχει διπλή σημασία, αφενός γιατί αποδέχεται αίτημα οφειλέτη με οφειλή μόνο προς το ΤΠΔ και αφετέρου, παρόλο που η παρακράτηση από τη μισθοδοσία του αιτούντος πραγματοποιούνταν κάθε μήνα για το ποσό των 550€ περίπου, δηλαδή δεν είχαν δημιουργηθεί ληξιπρόθεσμες δόσεις , η δικαστής προχώρησε στον καθορισμό καταβολών μικρότερου ποσού μηνιαίως , ήτοι 80€ μηνιαίως, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, το οποίο σημειωτέον θα εκδικάσει την υπόθεση το 2021.
    Προσεχώς θα δημοσιευθεί και το κείμενο της απόφασης .